Онцлох мэдээ

Судалгаа шинжилгээний ажил

Эрдэм шинжилгээний онол практикийн бага хурал

САЙНШАНД ХОТЫН ТООСОНЦОР  /PM2.5, PM10/-ЫН СУДАЛГАА   Ус орчны шинжилгээний  хэлтсийн дарга Ш.Амарбилэг   Хураангуй   Аймгийн төвүүд (жижиг суурин газрууд)-д хүн амын суурьшил, хотжилт, үйлдвэржилт нэмэгдэж, уур амьсгалын өөрчлөлт болон хүний үйл ажиллагаатай холбоотой орчны доройтол түүн дотроо агаарын бохирдол ихэсч хүн амын эрүүл мэнд, байгаль орчинд нөлөөлж экологи, эрүүл ахуйн ...

Дэлгэрэнгүй