Онцлох мэдээ

Daily Archives: 2019-12-06

УУР АМЬСГАЛЫН АТЛАСЫГ ШИНЭЭР ХЭВЛҮҮЛЛЭЭ

Аймгийн ЗДТГ, УЦУОША хамтран 1986 оноос хойш хийгдээгүй байсан эмхэтгэлийг орон зайн өндөр нарийвчлалтай газарзүйн тархалтын 7 зураг, 251 хүснэгтэн мэдээлэл, 169 графикаас бүрдсэн уур амьсгалын атласыг салбарын эрдэмтэн судлаачдын оролцоотойгоор гаргаж хэвлүүллээ. Тус ном нь барилга байгууламж, байгаль орчин аялал жуулчлал, газар тариалан, мал аж ахуй гээд УААА-н бүх ...

Дэлгэрэнгүй