Онцлох мэдээ

Monthly Archives: October 2019

УЦУОШТөв Сэврэй, Ноён суманд шинээр цаг уурын Автомат станц шинээр байрлууллаа.

                  Өмнөговь аймгийн Сэврэй,Ноён сумдын ХАА-н цаг уурын харуулд сум орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар MWS-1.0 загварын цаг уурын Автомат станц шинээр байрлуулан цаг уурын ажиглалтын мэдээг нарын эрчим хүч ашиглан өндөр нарийвчлалтайгаар хэмжих ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлж эхэллээ.  

Дэлгэрэнгүй