Онцлох мэдээ

Цаг уурын албанд мөрдөгдөж байгаа хуулиуд

1. Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний тухай хууль

2. Агаарын тухай хууль

3. Агаарын төлбөрийн тухай хууль

4. Агаарын бохирдлыг бууруулах тухай хууль

5. Төрийн албаны тухай хууль

5. Хөдөлмөрийн тухай хууль

6. Төсвийн тухай хууль

7.Архивын тухай хууль

8. Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль

9. Агентлагын эрх зүйн байдлын тухай хууль

10. Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль

11. Байгууллагын нууцын тухай хууль

12.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль

Тухай kholboo

Leave a Reply